سرور کلود هتزنر فنلاند

سرور کلود هتزنر پلن CX11
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته Intel سی پی یو
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • فنلاند لوکیشن
 • هتزنر دیتاسنتر
سرور کلود هتزنر پلن CX21
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته Intel سی پی یو
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • فنلاند لوکیشن
 • هتزنر دیتاسنتر
سرور کلود هتزنر پلن CX31
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته Intel سی پی یو
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • فنلاند لوکیشن
 • هتزنر دیتاسنتر
سرور کلود هتزنر پلن CX41
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته Intel سی پی یو
 • 160 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • فنلاند لوکیشن
 • هتزنر دیتاسنتر
سرور کلود هتزنر پلن CX51
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته Intel سی پی یو
 • 240 گیگابایت SSD هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
 • فنلاند لوکیشن
 • هتزنر دیتاسنتر