هاست وردپرس مدیریت شده

VSWP-1
 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد اکانت FTP
 • 1 عدد دامنه
 • 1 عدد پارک دامنه
 • 10 عدد ایمیل
 • 10 عدد ساب دامنه
 • 5 عدد دیتابیس
 • 4 گیگابایت رم
 • 4 هسته CPU
 • 4 I/O
VSWP-2
 • 24 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد اکانت FTP
 • 1 عدد دامنه
 • 1 عدد پارک دامنه
 • 20 عدد ایمیل
 • 10 عدد ساب دامنه
 • 5 عدد دیتابیس
 • 8 گیگابایت رم
 • 8 هسته CPU
 • 8 I/O
VSWP-3
 • 48 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 5 عدد اکانت FTP
 • 1 عدد دامنه
 • 5 عدد پارک دامنه
 • 30 عدد ایمیل
 • 15 عدد ساب دامنه
 • 5 عدد دیتابیس
 • 16 گیگابایت رم
 • 16 هسته CPU
 • 16 I/O