هاست سی پنل آلمان

VSS-1
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد اکانت FTP
 • 1 عدد دامنه
 • 3 عدد ایمیل
 • 5 عدد ساب دامنه
 • 5 عدد دیتابیس
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته CPU
 • 2 I/O
VSS-2
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2 عدد اکانت FTP
 • 1 عدد دامنه
 • 5 عدد ایمیل
 • 7 عدد ساب دامنه
 • 7 عدد دیتابیس
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته CPU
 • 2 I/O